logo bip.gov.pl

 Przedszkole Niepubliczne "Radość" z grupą żłobkową

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Informacje Podstawowe / Informacje ogólne
1.

Informacje ogólne

 

Przedszkole Niepubliczne "Radość" z Grupą Żłobkową

Dyrektor

 BARBARA MOCH

Kontakt

82-500 Kwidzyn, ul. Willowa 15
www.radosc-kwidzyn.pl

KOD PKD

 8010A

Nr NIP

581-117-75-45

Nr REGON

 170725292

Akty prawne

w oparciu o które

funkcjonuje placówka

Przedszkole działa na podstawie:

1) ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania     przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977),

3) Konwencji Praw Dziecka,

4) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ? Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.),

5) wpisu Nr POŚ.4320/1/2000 do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Kwidzyna,

6) statutu,

7) innych powszechnie obowiązujących przepisów.


Podmiot udostępniający informację: Przedszkole Niepubliczne "Radość"
Za treść odpowiada: Barbara Moch
Osoba, która wprowadziła dane: Barbara Moch
Data wytworzenia informacji: 2005-03-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2005-03-03
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-11 15:17

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj